Tiskové prohlášení ing. Malíře

Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době objevily v rámci nejrůznějších  diskuzí  o podzimních komunálních volbách v Hradci Králové názory, které se týkají mé osoby, mých záměrů a úmyslů, pokládám  za nutné vydat následující prohlášení:

Naprosto se nezakládají na pravdě spekulace o tom, že kandidatura Martina Dvořáka jako lídra kandidátky Volby pro město v Hradci Králové je jakousi hrou, jejímž jediným cílem je udržet  moji osobu v pozici náměstka primátora města . Jednoznačně prohlašuji, že nehodlám obhajovat svoji současnou pozici, kandiduji proto, abych podpořil kandidaturu Martina Dvořáka na post primátora a své další kolegy na čelných místech kandidátky. To jsem mimochodem naznačil již svým umístěním na současné  hradecké kandidátce Volby pro město. Pokud jsem ve svém životě dosáhl nějakých pozic, vždy to bylo tím, že jsem o ně usiloval otevřeně a jednoznačně. Proto také jsem byl v letech 2002 a 2006 lídrem kandidátky a jasně jsem formuloval své cíle. Rozhodně nehodlám ve svých téměř padesáti letech své životní zásady a postupy měnit jen proto, abych se za každou cenu udržel v politické funkci.

Dále považuji za nutné poznamenat, že ti, kteří vyslovují tyto nepodložené názory, nemohou znát osobnost pana Martina Dvořáka. Znám ho osobně již 17 let a jedno vím jistě. Pokud se rozhodl znovu po  letech kandidovat na primátora Hradce Králové, tak je to nikoli proto, aby tím mně nebo komukoli jinému „pomohl“ , ale proto, že chce  tuto funkci opravdu se vší zodpovědností zastávat.  A v tom má moji plnou a bezvýhradnou podporu.

 

Ing. Josef Malíř

náměstek primátora

 Článek vložen: 27.09.2010, 16:22:02,