Prosba o příspěvek na volební kampaň na účet 27-1987680247/0100

Vážení přátelé, obracíme se teď na Vás s velkou prosbou.VPM nepřijímá žádné prostředky za to, že by její členové hlasovali ve prospěch nějaké zájmové skupiny. Nezískává ani příspěvky ze státního rozpočtu jako parlamentní strany. Financování volební kampaně je proto velice obtížné.Chcete-li nám v tom pomoci, můžete nám posílat svoje finanční příspěvky na naše volební konto číslo 27-1987680247/0100. Do výše 50.000 Kč není nutná darovací smlouva, ovšem jakákoli i mnohem nižší částka je daňově odečitatelná. Zde si můžete stáhnout darovací smlouvu, dvojmo ji vyplnit a podepsat a poté zaslat na adresu VPM, Orlická 163, 500 03 Hradec Králové 3. Vrátíme Vám jeden podepsaný výtisk pro vaši potřebu.Pokud by nám dal tisíc lidí po sto korunách, pokryje to 20% nákladů na naši kampaň, a velice nás to podpoří také morálně. Považujeme ještě za nutné všechny budoucí dárce upozornit, že v souladu se zákonem musíme všechny uvést mezi dárci ve výroční zprávě i tehdy, pokud formlání smlouvu na dar uzavírat nebudeme. Věříme, že to nikomu nezpůsobí nějaký problém. Pokud snad přeci jen v některých případech ano, na Vaši žádost peníze samozřejmě pošleme zpátky.

Předem moc děkujeme za každý sebemenší příspěvek.

 

 Článek vložen: 25.08.2010, 18:00:22,