Martin Dvořák, VPM Hradec Králové
Úvodní stránka | právě prohlížíte ...  Životopis

Životopis

Tisk článku


Martin Dvořák se narodil 11. listopadu 1956 v Praze. Celá rodina se brzy přestěhovala do Pardubic. Zde absolvoval Základní devítiletou školu a čtyřleté gymnázium, maturoval v roce 1976. Po prvním neúspěšném pokusu o přijetí na DAMU v Praze si doplnil vzdělání na dvouleté Střední škole společného stravování v Turnově. Po jejím absolvování a dalším neúspěšném pokusu vystudovat divadelní dramaturgii byl přijat na Vysokou školu ekonomickou (obor finance) v Praze, kterou ukončil s vyznamenáním v roce 1982.

Odmítal vstoupit do komunistické strany a od roku 1988 se účastnil akcí vystupujících proti komunistickému režimu. Po zadržení tehdejší StB při "Palachově týdnu" na Václavském náměstí byl přeřazen svým zaměstnavatelem, Východočeským průmyslem masným, z ekonomického do technického odboru a pracoval též ve výrobě.
V listopadu 1989 s přáteli zakládal Občanské fórum v Hradci Králové a pracoval zde v ekonomické sekci. V březnu 1990 byl kooptován do funkce místopředsedy tehdejšího Okresního národního výboru v Hradci Králové. V komunálních volbách 1990 zvítězila Hradecká demokratická koalice a nové zastupitelstvo jej zvolilo poprvé do funkce primátora Hradce Králové. V obecních volbách v roce 1994, kdy na politické scéně vystupovaly samostatně strany z původního Občanského fóra, se mu jako členovi ODA podařilo funkci primátora obhájit. V roce 1998 však z ODA vystoupil pro nesouhlas se způsobem, jímž ODA řešila problémy se svým financováním.
Stál u zrodu Svazu měst a obcí České republiky, v letech 1992-1996 byl členem jeho předsednictva a v letech 1994-1996 jeho místopředsedou. Byl členem vědecké rady Pardubické Univerzity a Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. V letech 1992-1998 byl náhradním delegátem komory regionů Rady Evropy. Stal se spoluzakládajícím členem a následně prvním prezidentem občanského sdružení Archa.

V červenci 1998 byl zastupitelstvem odvolán z funkce primátora. V srpnu 1998 byl zvolen předsedou nově vzniklé politické strany Volba pro město (VPM), která byla založena jako strana orientovaná výrazně na komunální politiku. Martin Dvořák získal v Hradci Králové v komunálních volbách 1998 nejvyšší počet preferenčních hlasů a VPM se stala se 22% voličských hlasů druhou nejsilnější stranou ve městě. Ani tento výsledek však nestačil k získání míst v městské radě a VPM tak skončila v Hradci Králové na 4 roky v opozici.

V létě 1999 byl vyzván Radou Evropy k účasti na administrativní misi OSN v Kosovu (UNMIK), kde působil následujících 28 měsíců jako administrátor měst Istog a Gjakovä a krátkou dobu také jako ředitel odboru rozvoje místní samosprávy v regionu Peje. Svoje zážitky z této mise popsal v knize ´Kosovo na vlastí kůži´, která s předmluvou Václava Havla vyšla v nakladatelství No-Ban v roce 2001 a v témže roce i v anglické verzi. Následně byla přeložena též do albánštiny a slovenštiny. 
Po skončení mise byl jmenován čestným občanem obce Istog jako první cizinec v jeho historii.

Po návratu z mise se věnoval přípravě komunálních a senátních voleb v Hradci Králové, v nichž rovněž kandidoval. Při volbách do Senátu postoupil do druhého kola, ve kterém však utrpěl porážku od svého protikandidáta, senátora doc. Bartáka. V komunálních volbách naopak získal největší množství preferenčních hlasů a z desátého místa na kandidátce postoupil na její první příčku a stal se i po čtvrté členem Zastupitelstva města. Volba pro město získala celkově přes 18,5% voličských hlasů a obhájila pozici druhé nejsilnější strany ve městě.

Od července 2003 působil v Iráku, kde jako jeden z českých expertů v rámci Přechodné koaliční správy (CPA) pracoval nejprve v Basře na ustavení místní samosprávy v provinciích Majsán, Basra, Dhíkár a Mutanná v jižní části Iráku a posléze byl přizván do administrativního týmu Rady pro mezinárodní koordinaci (CIC) v Bagdádu, kde pracoval jako zástupce ředitele odboru pro koordinaci dárců. Během svého působení v Iráku publikoval pravidelně v deníku MF Dnes sérii článků o poválečné rekonstrukci Iráku.

Od 1. dubna 2004 je zaměstnancem ministerstva zahraničí ČR. Na podzim 2004 působil krátkodobě na Ukrajině v průběhu prvního a druhého kola prezidentských voleb jako pozorovatel OBSE. Od ledna 2005 do srpna 2009 pracoval jako obchodní rada na ZÚ Washington. Po návratu z této mise byl jmenován ředitelem odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu/ODEV/ na MZV ČR. V této funkci zůstal až do srpna 2012, kdy byl jmenován generálním konzulem České republiky ve Spojených státech amerických se sídlem v New Yorku. Do jeho konzulárního obvodu tak spadají státy Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island a Vermont.

Mezi své koníčky řadí divadlo, hudbu, literaturu a sport.

Mluví anglicky, rusky a německy, částečně polsky

Je nositelem zlaté Janského plakety pro dobrovolné dárce krve, kterou daroval již více než 50x.
Byla mu udělena rovněž Zlatá pamětní medaile Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové za zásluhy o rozvoj vysoké školy, Bronzová a Stříbrná pamětní medaile University Karlovy za zásluhy o rozvoj vědy, kultury a školství, Pamětní medaile Vojenské lékařské Akademie Jana Evagelisty Purkyně za zásluhy o rozvoj vojenského lékařského školství, medaile NATO za pomoc při rozšíření NATO a též Medaile A.G. Bella za rozvoj telekomunikaci v ČR.

Je podruhé ženatý,  má dcery Doru (*83) a Alžbětu (*85) a syna Adama (*99).
_